Angos tłumaczenia Kraków

Akademia Górniczo – Hutnicza

Kraków |

"Od wielu lat, wraz ze współpracownikami. korzystam z usług Biura Tłumaczeń ANGOS. Współpraca ta obejmuje tłumaczenie artykułów z j. polskiego na j. angielski przewidzianych do publikowania w czasopismach specjalistycznych oraz referatów wygłaszanych..."

agh