tłumaczenia_niemiecki_ANGOS_Kraków a

Tłumaczenia przysięgłe, uwierzytelnione wymagają pieczęci tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sporządza się je, gdy istnieje konieczność przedstawienia tłumaczenia dokumentu w urzędzie, sądzie lub innej instytucji administracyjnej. Tłumacz przysięgły może również poświadczać dokumenty wielojęzyczne, tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby / instytucje.

Specyfika tłumaczenia uwierzytelnionego polega na tym, że zgodnie z przepisami o tłumaczeniach poświadczonych, tłumaczeniu podlegają wszystkie szczegóły zawarte w oryginale, w tym: pieczęcie, podpisy, dopiski, odnośniki itp., a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków (45 znaków x 25 wersów). 

 

Biuro Tłumaczeń ANGOS oferuje najwyższej jakości, profesjonalne tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego oraz na język niemiecki:

 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych wymaganych przy rejestracji (umowy kupna-sprzedaży, rejestracje, karty pojazdów, dowód rejestracyjny, dowód zakupu),
 • tłumaczenia przysięgłe wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów firmowych (dokumenty założycielskie spółek, faktury, rachunki, umowy handlowe, raporty finansowe, REGON, NIP, wpis do ewidencji, KRS),
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów skarbowych (ZUS, PIT),
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów kościelnych (świadectwa chrztu, świadectwa bierzmowania),
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów medycznych (recepty, wyniki badań lekarskich, rozpoznania, atesty),
 • tłumaczenia przysięgłe pełnomocnictw, upoważnień,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów sądowych (orzeczenia, odwołania, zaświadczenia o niekaralności, pozwy, wyroki, apelacje, protokoły, postanowienia),
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, akty rozwodowe, testamenty),
 • tłumaczenia przysięgłe dowodów osobistych, paszportów,
 • tłumaczenia przysięgłe świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń o ukończeniu kursów, indeksów, certyfikatów,
 • tłumaczenia przysięgłe świadectw pracy, umów o pracę, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, polis ubezpieczeniowych,
 • tłumaczenia przysięgłe umów i kontraktów,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentacji technicznej, budowlanej
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentacji naukowej, patentów
 • tłumaczenia przysięgłe sprawozdań finansowych,
 • tłumaczenia przysięgłe korespondencji handlowej,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów bankowych (wyciągi, opinie, zaświadczenia),
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów ubezpieczeniowych, (polisy, zaświadczenia, opinie),
 • tłumaczenia przysięgłe patentów,
 • tłumaczenia przysięgłe aktów prawnych,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów unijnych.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne z języka niemieckiego oraz na język niemiecki:

 • tłumaczenia przysięgłe w trakcie postępowania sądowego, postępowania na policji, rozpraw sądowych,
 • tłumaczenia przysięgłe u notariusza, podpisywanie aktów notarialnych,
 • tłumaczenia przysięgłe na ślubach cywilnych,
 • tłumaczenia przysięgłe umów międzynarodowych,
 • tłumaczenia w urzędach i instytucjach państwowych,
 • tłumaczenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy, udziałowców
 • tłumaczenia przysięgłe egzaminów na prawo jazdy
 • tłumaczenia przysięgłe oficjalnych uroczystości

Jakość naszych tłumaczeń gwarantowana jest przez weryfikację przez innego tłumacza (tzw. zasada podwójnych oczu) i korektę przez językoznawcę bądź native speakera danego języka obcego.

Ponad dwie dekady nieprzerwanej obecności naszego biura tłumaczeń na rynku to sukces, a jednocześnie zobowiązanie do utrzymania wysokich standardów jakości. Dołożymy wszelkich starań, aby byli Państwo zadowoleni z naszych usług!

angos_tłumaczenia_2016a