Fałszywi przyjaciele tłumacza – False Friends | Angos Kraków

wpis w: informacje, poradnik | 0

False friends fałszywi przyjaciele

Fałszywy przyjaciel (ang. false friend) – para słów lub wyrażeń, które brzmią tak samo lub podobnie w dwóch językach, lecz mają inne znaczenie.

Fałszywi przyjaciele tłumacza (ekwiwalenty pozorne) są to najczęściej internacjonalizmy, zapożyczenia z greki lub łaciny lub wyrazy z języków spokrewnionych ze sobą: np. laska to po czesku „miłość”, pozor to „uwaga”, a nie „pozór”, niemiecki Konkurs to „upadek firmy”, a nie „konkurs”, francuskie ordinaire to nie „ordynarny”, lecz „zwyczajny”, odeur to nie „odór” lecz „zapach”.

Fałszywi przyjaciele tłumacza pojawiają się w różnych typach tekstów i tylko osoba dobrze znająca język będzie przygotowana na takie pułapki. 

Źródło: „Vademecum tłumacza” – Krzysztof Lipiński.

 

False friends to zmora początkujących tłumaczy i osób uczących się języków obcych.

Oto kilka przykładów angielsko-polskich fałszywych przyjaciół opublikowanych na stronie https://britit.blog.polityka.pl/2017/09/18/top-10-polish-english-false-friends/

(Autor – Ricky Krzyzewski)

Actually is NOT the same as the Polish word ‘aktualny’

Actually – in fact, really (tak naprawdę, właściwie)

Aktualny – close to English “valid”, “still on” or “current”

Dress vs. dres

Whether you are a man or a woman you may be very surprised at what you get if you walk into a sports apparel shop and tell them you’d like to buy a ‘dress’ for the gym. The English shop keeper will give you what you asked for….a ‘sukienka’.

Be sure to ask for a ‘tracksuit’.

Eventually is NOT the same as the Polish word ‘ewentualnie’.

Eventually – After some time, in the end (w końcu)

Ewentualnie – Close to English “possibly”

Fabric vs. fabryka

Fabric – a  material

Fabryka – a  factory, a large building where stuff is made

Fart vs. fart

Fart – flatulence, passing gas from your lower extremities

Fart in Polish means luck or good fortune

Lunatic vs. lunatyk

A lunatic – a manic, disturbingly crazy person

Lunatyk in Polish means that someone walks in their sleep. A sleepwalker.

No vs no

There is a saying in English that goes; “No means No” suggesting that when someone is refusing an offer or request we shouldn’t try to force them if they have refused or said ‘No’.  Unfortunately the Polish word ‘No’ means ‘Yes’.  In colloquial Polish saying a nice open sounding ‘no’ means ‘yes’ perhaps closer to the English ‘yeah’ but nevertheless it signifies agreement.

Preservative vs. prezerwatywa

Preservative – a substance which keeps a food in a good state for a longer period of time (środek konserwujący)

Prezerwatywa = a condom

Sympathetic vs. sympatyczny

Sympathetic  – someone who is sympathetic is able to understand someone’s feelings be looking from their point of view.

Sympatyczny – nice, friendly

Transparent vs. transparent

Transparent – if something is transparent you can see through it. A window is transparent.

Transparent –  a kind of a banner or poster

 

Pewnie i Wam zdarzyły się podobne zabawne sytuacje podczas nauki języków obcych (nie tylko angielskiego). Czekamy na Wasze komentarze 🙂

Masz pytania - zadzwoń!

+48 12 634 24 77 angos@angos.com.pl

 

 

 

Przykłady False Friends w języku angielskim

 

accord – zgoda 

akord – chord

affair – romans, sprawa 

afera – scandal

antics – wygłupy 

antyki – antiques

billion – miliard 

bilion – trillion

caravan – przyczepa 

karawan – hearse

carnation – goździk 

karnacja – complexion

chef – szef kuchni 

szef – boss

closet – szafa na ubrania

klozet – toilet

complement – uzupełnienie

komplement – compliment

compositor – składacz do druku

kompozytor – composer

confident – pewny siebie

konfident – informer

data – dane 

data – date

desk – biurko 

deska – board, plank

divan – sofa, otomana

dywan – carpet

dress – sukienka 

dres sportowy – tracksuit

eventual – ostateczny

ewentualny – possible

evidence – dowód 

ewidencja – record, files

expertise – umiejętność specjalistyczna 

ekspertyza –  expert’s report

extra – dodatkowy 

ekstra – great

fabric – tkanina 

fabryka – factory

fatal – śmiertelny 

fatalny – dreadful, from hell

genial – uprzejmy, towarzyski 

genialny – brilliant

gust – podmuch wiatru 

gust – taste

hazard – niebezpieczeństwo 

hazard – gambling

ignorant – nieświadomy, niedouczony 

ignorant – ignoramus

lecture – wykład  

lektura – set book

lunatic – szaleniec 

lunatyk – sleepwalker

novel – powieść 

nowela – short story

obscure – niejasny 

obskurny – shabby

occupant – mieszkaniec, lokator 

okupant – invader, occupier

ordinary – zwyczajny 

ordynarny – coarse, foul-mouthed

paragraph – akapit 

paragraf – article

pasta – makaron 

pasta – paste

pathetic – żałosny 

patetyczny – turgid

pension – emerytura  

pensja – salary

physician – lekarz 

fizyk – physicist

preservative – środek konserwujący 

prezerwatywa – condom

provision – świadczenie,

prowizja – commission

pupil – uczeń, źrenica 

pupil – teacher’s pet

rapport – wzajemne zrozumienie 

raport – report

receipt – paragon 

recepta – prescription

rent – czynsz 

renta – annuities

rumour – pogłoska 

rumor – noise, rumble

salad – sałatka 

sałata – lettuce

sentence – zdanie 

sentencja – apothegm

speaker – głośnik, mówca 

spiker – announcer

sympathy – współczucie  

sympatia – affection, liking

transparent – przezroczysty  

transparent – banner

wagon – wóz  

wagon – carriage

 

Zostaw Komentarz