Uroczystości 655. urodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego – ANGOS tłumaczenia

wpis w: informacje | 0

„655. rocznica powołania do życia Akademii Krakowskiej, Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego, to dla nas dzień szczególny, dzień wyjątkowy. Od lat czcimy go ku pamięci przodków i aby wskazać uniwersyteckim pokoleniom, które przyjdą po nas to, co ważne w dziejach Almae Matris Jagellonicae.” – mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ z okazji Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego 10. maja 2019. Podczas tych uroczystości medalem „Merentibus” … Czytaj więcej…

Obsługa językowa międzynarodowej konferencji naukowej – Instytut Pedagogiki UJ

wpis w: informacje | 0

„Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja” to temat międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia działalności Instytutu jako samodzielnej jednostki. W Konferencji wzięli udział pracownicy naukowi polskich uczelni m. in. z Krakowa, Warszawy, Białegostoku, Bielska-Białej, Słupska, Bydgoszczy i Płocka oraz zagraniczni Goście z Węgier, Albanii i Słowacji. Obrady toczyły się przez dwa dni (3-4 grudnia) w Collegium Novum i … Czytaj więcej…

Tłumaczenie symultaniczne

wpis w: informacje | 0

Jednym z rodzajów tłumaczenia ustnego jest tłumaczenie symultaniczne zwane przez tłumaczy symultaną. Zadaniem tłumacza symultanicznego jest pośredniczenie w czasie rzeczywistym między osobami porozumiewającymi się w różnych językach i jest to zadanie trudne – trzeba nie tylko przetłumaczyć wypowiedź na język docelowy, jednocześnie słuchając i rozumiejąc, lecz także wyczuwać niuanse językowe i interpretować intencje mówiącego. Wymaga to najwyższej koncentracji i dlatego do tłumaczenia symultanicznego potrzeba zwykle dwóch … Czytaj więcej…

Tłumaczenia techniczne – branża odlewnicza

Tłumaczenia techniczne to tłumaczenia szczególnej wagi. Tego rodzaju przekłady wymagają od tłumacza przede wszystkim dogłębnej znajomości danej dziedziny. Biuro Tłumaczeń ANGOS oferuje usługi profesjonalnych tłumaczy technicznych – specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Do grona naszych tłumaczy należą inżynierowie oraz pracownicy naukowi znający biegle języki obce (m.in. j. angielski, niemiecki, rosyjski i francuski), specjalizujący się m.in. w takich dziedzinach jak: informatyka, transport, mechanika, energetyka, inżynieria, budownictwo. Oferujemy tłumaczenia … Czytaj więcej…

Profesjonalne tłumaczenie symultaniczne konferencji – Projekt LIFE12 NAT/PL/000031

W dniach od 16. do 19. maja 2017 w Chochołowskim Dworze w Jerzmanowicach k. Krakowa odbyła się Międzynarodowa Konferencja kończąca projekt LIFE12 NAT/PL/0000031 poświęcona zagadnieniom kompleksowej ochrony nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, władz województwa i naukowcy reprezentujący wiodące polskie i zagraniczne uczelnie. Podczas wykładów i paneli dyskusyjnych poruszano tematy związane … Czytaj więcej…

35-lecie działalności Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

wpis w: Bez kategorii, informacje | 0

12 maja 2017 z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych i 35-lecia działalności komisji bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona komisjom bioetycznym i ich ważnej roli w prowadzeniu badań klinicznych i eksperymentów medycznych. W Konferencji wzięli udział polscy i zagraniczni wykładowcy, będący uznanymi  autorytetami w dziedzinie bioetyki. Podczas wykładów i paneli dyskusyjnych omawiano rolę i zadania komisji bioetycznych oraz wpływ, jaki nowe przepisy unijne mogą … Czytaj więcej…

653. rocznica założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jak co roku, 12 maja przypada Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej uczelni w Polsce, założonej przez Kazimierza Wielkiego w roku 1364. Uroczystości rozpoczęły się w katedrze na Wawelu, gdzie przedstawiciele władz uczelni, studenci i absolwenci złożyli kwiaty przy sarkofagach, królowej Jadwigi ,Władysława Jagiełły i Kazimierza Wielkiego. Kolejnym punktem obchodów 653. rocznicy powstania Alma Mater było uroczyste posiedzenie Senatu UJ, podczas którego prof. Marii Delaperrière przyznano tytuł doktora … Czytaj więcej…